Czy wiesz co to jest efektywność energetyczna budynku?

KONKURS NA INNOWACYJNE POMYSŁY OGŁOSZONY WŚRÓD PRACOWNIKÓW GRUPY VEOLIA W POLSCE POMOŻE OSZCZĘDZIĆ ENERGIĘ W BUDYNKACH Z WIELKIEJ PŁYTY

Na co dzień tego terminu używają jedynie fachowcy, jednakże wszyscy możemy bez trudu przekonać się czym jest efektywność energetyczna naszego domu – szczególnie, kiedy dostajemy wysokie rachunki za ogrzewanie, a nieustannie nakładamy na siebie kolejny sweter albo okrywamy się kocem. Jeśli zatem intensywnie ogrzewamy dom, a efektów nie ma – można powiedzieć, że jego efektywność jest niska.

Ponieważ jest to kwestia o wielkim znaczeniu nie tylko dla naszej wygody, ale także dla gospodarki i klimatu, przed kilkoma laty przyjęto w Polsce specjalną ustawę o efektywności energetycznej. Zgodnie z definicją zawartą w tym akcie prawnym, „efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.”

Większość budynków w Europie traci energię

Nieruchomości odpowiadają za 40 proc. zużycia energii w Europie i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Z analiz Komisji Europejskiej wynika, że aż 75 proc. budynków w Unii Europejskiej jest nieefektywnych energetycznie.

Jeśli jest w Polsce firma, która w sposób szczególny troszczy się o efektywność energetyczną, to jest nią bez wątpienia Grupa Veolia, która jest dostawcą ciepła do setek tysięcy mieszkań w 44 miastach w Polsce, m.in. w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Swoim klientom firma oferuje usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej obiektów, na przykład rekomendując sposoby optymalizacji zużycia energii, przeprowadzając audyty energetyczne, montując urządzenia niezbędne do zdalnego monitoringu działania instalacji, obejmując nadzór nad procesem inwestycyjnym z zakresu poprawy efektywności energetycznej a nawet ułatwiając pozyskiwanie dodatkowych przychodów z działań poprawiających efektywność energetyczną (tzw. białe certyfikaty w przypadku realizacji działań zgodnych z ustawą o efektywności energetycznej).

Innowacyjny konkurs, nietypowe rozwiązania

Aby rozszerzyć paletę usług oferowanych w tym zakresie, Grupa Veolia postanowiła odwołać się do pomysłowości i kreatywności swoich pracowników. W 2020 roku ogłoszono wewnątrz firmy Konkurs Efektywności Energetycznej Budynków – chodziło o wygenerowanie nowych, innowacyjnych metod podniesienia efektywności energetycznej istniejących, wielorodzinnych budynków mieszkalnych budowanych w technologii wielkiej płyty w latach 70 - 90. Celem konkursu było ponadto wymyślenie i wdrożenie innowacji nie tylko stricte technologicznych, ale także nowych modeli biznesowych czy mechanizmów finansowo podatkowych.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników konkursu – mówi Katarzyna Wszoła, Dyrektor ds. Innowacji w Veolia Energia Polska. – Spośród dziesięciu koncepcji wypracowanych przez naszych pracowników, uruchomiliśmy pilotażowo cztery. Pracownicy Veolii w porozumieniu ze Spółdzielnią opracowali szereg innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na znaczne zmniejszenie zużycia ciepła w budynkach z wielkiej płyty poprzez ograniczenie strat. Przy pomocy nowoczesnych instalacji technicznych odzyskiwane będzie ciepło z powietrza oraz ścieków. Wybrane budynki zostaną wyposażone w zaawansowaną automatykę pozwalającą m.in. na zdalne zarządzanie oraz precyzyjne monitorowanie osiąganych wyników.

 

Przykładowo: na dachu jednego z punktowców zamontowana będzie pompa ciepła wychwytująca ciepło dzisiaj ulatujące do atmosfery wraz z powietrzem z wentylacji budynku. Ciepło to będzie zawracane do specjalnych zasobników zlokalizowanych na parterze, skąd pobierane będzie aby ogrzać wodę w kranie.

Kampania Wyłącz-Zakręć-Oszczędzaj stanowi część rozwiązania zastosowanego w ramach jednego ze zwycięskich projektów. Jako wartość dodaną dla mieszkańców Veolia wyposażyła bloki mieszkalne w monitory - w okolicy wind, na których pojawiają się animowane plansze inspirujące do życia w harmonii z naturą. Celem tej kampanii jest podsunięcie praktycznych porad, jak w życiu codziennym być bardziej eko, m.in. jak oszczędzać zasoby takie jak ciepło, woda i prąd. Cykl porad w przyszłości wzbogacony będzie o informacje o osiągnięciach w oszczędzaniu ciepła, które mieszkańcy wypracują wspólnie… jednak bez żadnego wysiłku! Stanie się tak za sprawą innowacyjnych instalacji! W ramach tego projektu wspólnie edukujemy się o sposobach na oszczędne gospodarowanie zasobami takimi jak ciepło, prąd czy woda. Wierzymy, że efektywność energetyczna zależy także od motywacji mieszkańców, aby na co dzień unikali marnowania wody i prądu.

We współpracy ze spółdzielniami

Nie tylko rozwiązania zaproponowane przez pracowników były innowacyjne, ale także sam konkurs. Został on przeprowadzony na podstawie metodologii 3D (DISCOVER, DESIGN, DELIVER czyli ODKRYJ, ZAPROJEKTUJ, WYKONAJ). W pracy nad pomysłami szczególnie ważne było uwzględnienie perspektywy klienta, wykorzystanie przedsiębiorczości pracowników oraz innowacyjnych metodologii i narzędzi. Wszystkie pomysły były konsultowane nie tylko z ekspertami w zakresie technologii, ale także z firmami partnerskimi – w zakresie weryfikacji możliwości rynkowych, dzielenia się wiedzą i tworzenia wspólnych rozwiązań. Partnerem w projekcie byli zatem klienci Grupy Veolia – wybrane Spółdzielnie Mieszkaniowe, pełniące rolę docelowych odbiorców opracowywanych rozwiązań. Od samego początku fazy projektowania oraz rozwijania pomysłów przedstawiciele spółdzielni brali udział w spotkaniach, recenzując przedstawiane rozwiązania z perspektywy klienta.

Na ratunek klimatowi Ziemi

– W ostatnich latach firmy energetyczne stopniowo ograniczają emisję gazów cieplarnianych poprzez modernizację technologii wytwórczych – komentuje Katarzyna Wszoła. – To dobry kierunek, przynoszący pozytywne efekty dla środowiska w makro skali. Jednak to tylko jeden aspekt problemu, a kij zawsze ma dwa końce: w Grupie Veolia dostrzegliśmy, że równie duży, wciąż niewykorzystany potencjał pozytywnej dla środowiska zmiany leży po stronie odbiorców. Rozwiązania wypracowane w ramach konkursu EEB wykorzystują odnawialne źródła energii i w połączeniu z lokalną produkcją energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych zakładają zmniejszenie energii pierwotnej zużywanej przez budynek.

Konkursowe projekty weszły w fazę realizacji pilotażowych. Jeśli wyniki będą obiecujące – wiele w z nich doczeka się rozszerzenia skali i wdrożenia nie tylko w Polsce, ale także zagranicą. Podstawowym rezultatem projektu będzie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a więc udział w realizacja najważniejszego wyzwania ludzkości w XXI wieku: spowolnienia niekorzystnych zmian klimatu.